Matsu Nimoro

Lion Bushi (Lion Clan Champion)

Description:
Bio:

Matsu Nimoro

The Fall of the Sapphire Throne Sylune