Yoritomo Kagetora

Mantis Bushi

Description:
Bio:

Yoritomo Kagetora

The Fall of the Sapphire Throne Sylune