O-Doji Koneko

Crane Clan Matron

Description:
Bio:

O-Doji Koneko

The Fall of the Sapphire Throne Sylune