Noburo (Matsu Chigitsu)

Half Demon Yojimbo

Description:
Bio:

Noburo (Matsu Chigitsu)

The Fall of the Sapphire Throne Sylune