Doji Keitomaru

Crane Bushi

Description:
Bio:

Doji Keitomaru

The Fall of the Sapphire Throne Sylune