Bayushi Tomaru

Scorpion Clan Champion

Description:
Bio:

Bayushi Tomaru

The Fall of the Sapphire Throne Sylune