Bayushi Tenmaku

Scorpion Bushi

Description:
Bio:

Bayushi Tenmaku

The Fall of the Sapphire Throne Sylune